งานไหว้ครูปีการศึกษา2556

งานไหว้ครูปีการศึกษา2556เมื่อวันที่3-4กรกฎาคม2556 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
DSC 0074 DSC 0121 DSC 0173 DSC 0182
DSC 0195 DSC 0208 DSC 0341 DSC 0347
DSC 0419 DSC 0466 IMG 4136 IMG 4420
IMG 4430 IMG 4438 IMG 4462 IMG 4479
IMG 4543 P7040047 P7040088 P7040106
R0046583 R0046809 นาฏศิลป์1 (28) นาฏศิลป์1 (105)
นาฏศิลป์1 (109) นาฏศิลป์1 (384) นาฏศิลป์1 (588) นาฏศิลป์1 (654)
นาฏศิลป์1 (668) นาฏศิลป์2 (22) นาฏศิลป์2 (131) DSC 0002