งานวันต่อต้านยาเสพติดสากลณโรงเรียนสตรีอ่างทอง

งานวันต่อต้านยาเสพติดสากลณโรงเรียนสตรีอ่างทอง26 มิถุนายน 2556
DSC00052 resize DSC00058 resize DSC00082 resize DSC00102 resize
DSC00106 resize DSC00113 resize DSC00167 resize ya6