กิจกรรมการประกวดในวันต่อต้านยาเสพติดสากล

5กิจกรรมการประกวดในวันต่อต้านยาเสพติดสากลในวันที่24 มิถุนายน2556 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
DSC 0161 DSC 0218 DSC 0278 IMG 1846
IMG 1853 IMG 1856 IMG 1860 IMG 1864
IMG 1944 IMG 2086 ยู (472) DSC 0102